Відділи
Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам`яток історії, культури і заповідних територій

Відділ обліку пам`яток
Відділ складає, зберігає і оцифровує первинну облікову документацію на об`єкти культурної спадщини м. Києва.
Завідувач відділу – Тарутінова Ірина Валеріївна
Телефон: 463-73-85

Відділ історичних ареалів та охоронюваних археологічних територій
Відділ готує історико-культурні відомості щодо статусу земельних ділянок та «Вимоги і умови щодо охорони об`єктів культурної спадщини, довкілля (традиційного характеру середовища».
Завідувач відділу – Косаревський Олександр Іванович
Телефон: 425-25-77

Відділ історико-містобудівних досліджень
Відділ опрацьовує історико-містобудівні обгрунтування реконструкцій та розміщень нової забудови, історико-архітектурні опорні плани, проекти зон охорони культурної спадщини та режими використання цих територій.
Завідувач відділу – Приходько Єлізавета Петрівна
Телефон: 467-65-86

Відділ зводу пам`яток
Відділ готує до випуску том «Київ» (кн.1-3), що входить до багатотомного енциклопедичного видання «Звід пам`яток історії та культури України». Відділ розпочав роботу над виданням «Київський некрополь».
Завідувач відділу – Мала Світлана Володимирівна
Телефон: 425-13-20

Фонд науково-проектної документації
Фонд займається систематизацію, збереженням науково-проектної та облікової документації на об`єкти та пам`ятки культурної спадщини та організує їх використання юридичними та фізичними особами.
Головний фахівець фонду – Лисенко Тетяна Федорівна

Відділ охорони пам`яток та історичного середовища міста
Відділ готує висновки щодо відведення земельних ділянок з урахуванням дотримання режиму використання територій історико-культурних заповідників та зон охорони пам`яток в межах території м. Києва.
Завідувач відділу – Скороход Людмила Михайлівна.
Телефон: 425-05-46

Відділ пам`яткоохоронної документації
Відділ готує документи для погодження відчуження, передачі у користування чи управління приміщень пам`яток культурної спадщини та для укладання охоронних договорів на пам`ятки культурної спадщини.
Завідувач відділу – Шумова Олена Вікторівна
Телефон: 425-40-75

Відділ використання майна та оренди
Відділ забезпечує документальне оформлення правових відносин по використанню об`єктів та пам`яток культурної спадщини, що закріплені за Центром на праві оперативного управління та надаються в орендне та безоплатне користування (90 об’єктів), з метою ефективного їх використання та належного утримання.
Завідувач відділу – Яковлев Юрій Віталійович
Телефон: 467-65-87
e-mail: maino@knmc.org.ua