Київський науково-методичний центр
по охороні, реставрації та використанню пам`яток історії, культури і заповідних територій

Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам`яток історії, культури і заповідних територій (далі Центр) створено 1997 року розпорядженням Київської міської державної адміністрації.

Центр підпорядковується Управлінню збереження історичного середовища та охорони об`єктів культурної спадщини і призначений для практичного вирішення проблем охорони всього комплексу нерухомих об`єктів культурної спадщини міста, здійснення наукової, науково-методичної та культурно-просвітницької роботи у пам`яткоохоронній сфері. У складі Центру з 1998 р. діє Державний історико-архітектурний заповідник «Стародавній Київ».

Київський науково-методичний центр
Основні напрямки діяльності:
  • Облік та складання пам’яткоохоронної документації на об`єкти культурної спадщини.
  • Дослідження об`єктів культурної спадщини міста, підготовка інвентаризаційної та передпроектної документації на них.
  • Наукова експертиза програм та проектів, що стосуються об`єктів культурної спадщини міста, або реалізація яких може позначитися на них.
  • Нагляд за станом забудови, облаштуванням території в межах Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ».
  • Видавничо-інформаційна та музейно-просвітницька діяльність.