Завдання

на розроблення науково-проектної документації «План організації території Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ»

(повна назва науково-проектної документації)

№ зп Складова завдання Зміст
1 2 3
1 Підстава для розроблення 1.1.Постанова Ради Міністрів УРСР від 18.05.1987 № 183 «Про оголошення комплексу пам’яток історичного центру м. Києва Державним історико-архітектурним заповідником «Стародавній Київ»;
1.2.Рішення Виконкому Київської міської Ради від 10.10.1988 р. № 976 «Про затвердження меж «Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ»» та заходи по збереженню його діяльності»;
1.3.Закон України «Про охорону культурної спадщини» ст. 33.;
1.4.Рішення Київської міської Ради від 18.12.2018 року № 463/6514 «Про затвердження міської цільової програми «Охорона і збереження культурної спадщини м. Києва на 2019-2021 роки».
2 Замовник розроблення
Плану організації території заповідника та його охоронної зони
Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій.
3 Розробник Плану організації території заповідника та його охоронної зони
4 Строк розроблення
Плану організації території заповідника та його охоронної зони
2019-2021 р.
Відповідно до Договору № _____ від _______2019р.
5 Об’єкт дослідження 5.1. Територія об’єкта дослідження – 280,0 га, у тому числі:
5.1.1. територія Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ» – 175,0 га.
5.2. Орієнтовна кількість пам’яток та об’єктів культурної спадщини, розташованих на території Заповідника – 389.
6 Мета розроблення Плану організації території заповідника 6.1. Уточнення меж Заповідника, функціонального зонування та режимів використання його території.
6.2. Визначення обсягів і строків проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту і пристосування об’єктів культурної спадщини, благоустрою та упорядження історико-архітектурного заповідника.
6.3. Затвердження перспективної програми заходів з охорони, використання, наукових досліджень, реставрації, реабілітації, музеєфікації об’єктів культурної спадщини Заповідника;
6.4. Підготовка пропозицій щодо організації руху транспорту і пішоходів, розвитку туристичної інфраструктури на території Заповідника, заходів з популяризації та презентації його об’єктів.
6.5. Опрацювання ефективної системи управління Заповідником та стратегії розвитку на розрахункові періоди.
7 Розрахункові строки реалізації Плану організації території заповідника з визначенням періодів Короткостроковий період – від 3 до 5 років
Довгостроковий період – від 10 до 15 років
8 Кількість та зміст окремих етапів виконання науково-проектних робіт 8.1. Збір вихідних даних.
8.2. Наукові дослідження та історико-архітектурна інвентаризація забудови території Державного історико-архітектурного заповідника “Стародавній Київ”.
8.3.Опрацювання концептуальних рішень, розробка та попереднє узгодження основних креслень проекту із Замовником.
8.4. Формування науково-проектної документації (графічна та текстова частини).
8.5. Супровід погодження науково-проектної документації.
9 Склад текстових матеріалів 9.1.Державний історико-архітектурний заповідник «Стародавній Київ» як містобудівне утворення.
9.1.1.Аналіз архівних та бібліографічних документів, іконографічних матеріалів і історичних джерел щодо виявлення особливостей планувальної структури та забудови Заповідника з визначенням етапів його містобудівного розвитку.
9.1.2. Аналіз існуючої містобудівної документації. Програм і стратегій території районів міста, на яких розташовано Заповідник.
9.1.3. Натурні обстеження Заповідника щодо видового розкриття нерухомих об’єктів культурної спадщини та їх ролі в оточенні, виявлення природних особливостей місцевості, які визначають своєрідність його планування та просторової побудови.
9.2. Культурна спадщина Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ». Існуючий стан та проблеми.
9.2.1. Аналіз нерухомих об’єктів культурної спадщини Заповідника відповідно до категорії та класифікація їх за типами та за видами.
9.2.2.Аналіз історичної забудови Заповідника (значних й рядових історичних будівель) з визначенням етапів її формування.
9.2.3.Аналіз об’єктів археологічної спадщини.
9.2.4. Узагальнений аналіз стану культурної спадщини з визначенням збереженості традиційного характеру середовища, його ролі в архітектурно-просторовій композиції Заповідника.
9.3. Історико-архітектурна інвентаризація забудови території Державного історико-архітектурного заповідника “Стародавній Київ”.
9.3.1.Натурні дослідження забудови території заповідника.
9.3.2. Вивчення літературних, наукових та графічних джерел.
9.3.3.Підготовка інвентаризаційних карток на об’єкти культурної спадщини (389 об’єктів).
9.3.4.Пропозиції щодо коригування Переліків об’єктів культурної спадщини відповідно до проведеної інвентаризації.
9.4. Зонування території Державного історико-архітектурного заповідника “Стародавній Київ” (ДСТУ Б Б.2.2-10:2016 )
9.4.1. Аналітичний розділ.
9.4.2.Проектно-регулятивний розділ.
9.5. Заходи з охорони і використання об’єктів культурної спадщини, їх музеєфікації, збереження і відтворення традиційного характеру середовища Заповідника.
9.6. Функціональна організація території Заповідника, пропозиції щодо розвитку її туристичної інфраструктури, туристично-екскурсійних маршрутів.
9.7. Пропозиції щодо руху транспорту й пішоходів.
9.8. Висновки та пропозиції щодо системи управління Заповідником та стратегії розвитку на розрахункові періоди.
9.9. Прогнозовані результати реалізації Плану організації території Заповідника з визначенням періодів.
10 Графічні матеріали із зазначенням масштабу 10.1.Схема розташування історико-культурних заповідників у планувальній структурі м. Києва в М 1:10000
10.2. Історико-архітектурний опорний план Заповідника (згідно з ДБН Б.2.2-3:2012) в М 1:2000 (основне креслення).
10.3. Схема функціонального зонування території Заповідника в М 1:2000.
10.4.Схема організації туристичного обслуговування на території Заповідника і його охоронної зони (туристична інфраструктура, екскурсійні маршрути) в М 1:2000.
10.5. Археологічна карта території Заповідника в М 1:2000.
10.6.План організації території Заповідника (основне креслення) в М 1:2000
10.7. Схема організації руху транспорту і пішоходів в М 1:2000.
11 Ілюстративна частина 11.1. Історичні, іконографічні та картографічні матеріали.
11.2. Альбом фотофіксації нерухомих об’єктів культурної спадщини, історичної забудови Заповідника.
11.3. Панорами візуального розкриття Заповідника (з відповідних видових точок сприйняття об’єктів культурної спадщини).
12 Перелік додаткових розділів та графічних матеріалів (із зазначенням масштабу), додаткові вимоги до змісту окремих розділів чи графічних матеріалів (за наявності) 12.1.Переліки пам’яток та об’єктів культурної спадщини Заповідника.
12.2. Програма проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту і пристосування об’єктів культурної спадщини Заповідника з визначенням обсягів та строків проведення робіт та пропозиції щодо консервації, реставрації, музеєфікації об’єктів культурної спадщини.
12.3. Комплексна програма архітектурно- археологічних досліджень на території Заповідника.
12.4. Схема ділянок території Заповідника, що потребують археологічних досліджень М 1:2000.
12.5.Інвентаризаційні картки на об’єкти культурної спадщини (389 об’єктів).
13 Вимоги до використання геоінформаційних технологій при розробленні окремих розділів Схеми планування та їх тиражуванні Для розроблення графічних матеріалів застосовувати геоінформаційні технології, цифрові карти з формуванням електронних карт та друком комп’ютерних зображень.
14 Перелік вихідних даних для розроблення плану організації території заповідника що надаються замовником, у т.ч. топогеодезична основа 14.1.Історико-архітектурний опорний план,
Історико-містобудівний опорний план у складі «Генерального плану м. Києва та проекту планування його приміської зони на період до 2020 р.» затвердженої рішенням Київської міськради від 28.03.2002 р. № 370/1804. Розробник – Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури та містобудування.
14.2. Актуальна топографічна підоснова території Заповідника (топозйомка), М 1:2000 на паперовому та електронному носіях;
14.3. Кадастровий план на паперовому та електронному носіях. (Витяг із бази даних містобудівного та земельного кадастрів міста Києва);
14.4.Перелік об’єктів культурної спадщини на території Заповідника з обліковою документацією (у разі необхідності) на паперовому та електронному носіях.
14.5.Матеріали державної статистики щодо чисельності населення, демографічного складу на території заповідника;
14.6. Аналітичні матеріали і прогноз щодо туристичного навантаження на території Заповідника.
14.7. Наявну інформацію щодо запланованих реставраційно-ремонтних робіт на об’єктах культурної спадщини Заповідника.
15 Необхідність попереднього розгляду Замовником плану організації території Заповідника Концептуальні рішення у обсязі демонстраційних матеріалів та основні креслення проекту попередньо погодити із Замовником та Департаментом охорони культурної спадщини КМДА.
16 Вимоги щодо процедури погодження документації: 16.1.Відповідно до чинних нормативних актів.
16.2. Розгляд проекту на засіданні Науково-методичної ради Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій ;
16.3.Розгляд проекту на засіданні Консультаційної ради Департаменту охорони культурної спадщини КМДА;
16.4. Розгляд проекту на Науково-методичній раді з питань охорони культурної спадщини Міністерства культури України (за необхідністю).
17 Порядок розгляду і приймання результатів розробки: Виконавець здійснює супровід розгляду та погодження Плану організації території заповідника, коригує проект відповідно до аргументованих зауважень та пропозицій замовника .
Розробник бере участь у процедурі розгляду та погодження науково-проектної документації уповноваженими органами державної влади та місцевого самоврядування у встановленому законодавством порядку.
У разі необхідності Розробник враховує та вносить до науково-проектної документації обґрунтовані пропозиції, що надані під час проведення зазначених заходів за власний рахунок.
18 Вимоги щодо забезпечення державних інтересів Забезпечити дотримання вимог пам’яткоохоронного, містобудівного, земельного законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил.
19 Вимоги щодо вигляду розробки яка передається замовнику після її завершення: Розроблені  матеріали (текстова, графічна та ілюстративна частини), в установленому порядку передаються замовнику у 4-х примірниках на паперових носіях та в електронному вигляді.
20 Формат представлення для матеріалів, які передаються на магнітних носіях На оптичному диску:
Графічні матеріали – у форматах *.jpg , *.dwg.
текстові матеріали – у форматі *.doc.
21 Перелік та кількість додаткових примірників графічних та текстових матеріалів, форма їх представлення Підготовка демонстраційних матеріалів для розгляду науково-проектної документації здійснюється за рахунок Розробника.
22 Основні вимоги до програмного забезпечення, в тому числі геоінформаційних систем та технологій Графічна частина  даного  завдання виконується у програмному забезпеченні АutoCad (ArchiCad).
23 Додаткові вимоги Розроблення науково-проектної документації здійснюється в три етапи.
Останній етап – погодження та затвердження науково-проектної документації в уповноваженому органі місцевого самоврядування (остаточний розрахунок за останнім етапом надання послуг здійснюється після затвердження науково-проектної документації).

Примітка:
Невід’ємною частиною завдання на розроблення Плану організації території заповідника є копія фрагменту науково-проектної документації з нанесенням контуру території Заповідника, яка підписується керівником відповідного місцевого органу охорони культурної спадщини.

Контактні телефони: +38 044 425-21-96;  +38 044 467-65-99