У рамках відзначення 50-річчя Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній» 5-6 жовтня 2017 року відбулася Міжнародна наукова конференція «Дослідження старожитностей Чернігово-Сіверського краю», однією з головних тем якої було питання збереження пам`яток в реаліях сучасного світу. В конференції взяли участь генеральний директор Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам`яток історії, культури і заповідних територій( далі-КНМЦ) Ірина Прокопенко з доповіддю «Законодавчі зміни та нормотворча діяльність в пам`ятко охоронній сфері» та заступник директора з музейних питань підпорядкованого КНМЦ Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ» Ірина Піроженко з доповіддю «Проблеми збереження Замкової гори в м.Києві-пам`ятки місцевого значення». Генеральний директор КНМЦ Ірина Прокопенко з нагоди ювілейної дати вручила керівництву Національного архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній» Подяки та подарувала колегамі першу та другу частини тому «Київ» енциклопедичного видання «Звід пам`яток історії та культури

Міжнародна наукова конференція «Дослідження старожитностей Чернігово-Сіверського краю»